Hva er CrossFit?

Variert

CrossFit er varierende igjennom øktens varighet, bevegelser, gjentakelser og vekt. Den store variasjonen gjør at man får trent hele kroppen og at man oppnår en god generell fitness, noe som betyr at du er god på mye. Treningen foregår på forskjellige måter; langsomt-hurtig, tungt-lett, mange gjentakelser og få gjentakelser, dette minsker skaderisikoen og treningen blir aldri ensidig. Den store variasjonen i CrossFit kan oppleves som en stor motivasjonsfaktor, ettersom man alltid blir bedre og utfordret på en ny måte hele tiden.

Funksjonelt

Funksjonelle bevegelser har alltid eksistert. Det er en del av vår natur. Mennesket er designet for å sitte, kaste, trekke, løfte, skubbe, klatre, løpe, hoppe osv! Alle disse bevegelsene er funksjonelle bevegelser. Disse bevegelsene involverer generelt mange ledd og muskelgrupper og genererer kraft fra kjernen og ut til armene og beina. Naturlige funksjonelle bevegelser har stor innflytelse på øvelsene i CrossFit. Det er mange fordeler ved å trene igjennom funksjonelle bevegelser, en av de viktigste er at alle bevegelsene, hvis utført korrekt, er sikre og skaderisikoen er minimal.

Intensivt

Intensitet definerer vi som arbeid på tid. Vi vil gjerne arbeide så raskt vi kan på så kort tid som mulig. Øktene er gjerne kort, dette fordi vi ganske enkelt ikke kan trene med høy intensitet over lengre tid. Derfor ligger den intensive delen av treningen i CrossFit på omkring 3 – 30 min. Den høye intensiteten er en direkte årsak til de gode resultatene vi oppnår igjennom CrossFit-treningen. Det er allment kjent at trening med høy intensitet gir markant større treningsgevinst enn trening ved moderat intensitet. De funksjonelle bevegelsene hjelper oss å oppnå denne høye intensiteten på grunn av at man aktiverer flere muskelgrupper og ledd i samme øvelse.